ปั๊มหล่อลื่นเท้า FRB-3 Series - ปั๊มอัดจาระบี, ปั๊มหล่อลื่นเท้า

สินค้า: FRB-3 Foot Operated Grease Lubrication Pump Products Advantage: 1. Max. แรงดันใช้งานสูงถึง 40Mpa / 400bar 2. อัตราการป้อนจาระบี 3mL / จังหวะปริมาณอ่างเก็บน้ำ 9L 3. จาระบีที่มีจำหน่ายของ NLG I0 # ~ 2 #) หรือเกรดความหนืดสูงถึง N100 ปั๊มหล่อลื่นเท้ารุ่น FRB-3 เป็นปั๊มจารบีแบบเท้า ปั๊มหล่อลื่นแบบใช้เท้าซึ่งนำเข้า [ ... ]