ตัวบ่งชี้การหล่อลื่นจาระบีน้ำมันสำหรับอุปกรณ์หล่อลื่น

ตัวบ่งชี้การหล่อลื่นน้ำมันจาระบีใช้สำหรับตรวจสอบอัตราการไหลหรือแรงดันในอุปกรณ์ / ระบบหล่อลื่น มีตัวบ่งชี้หลายชุดเพื่อติดตั้งระบบหล่อลื่นตามความต้องการที่แตกต่างกันเช่นการควบคุมหรือตรวจสอบอุปกรณ์ที่ติดตั้งในสายท่อของระบบหล่อลื่น

ตัวบ่งชี้ความดันหล่อลื่น YKQ
ตัวบ่งชี้อัตราการไหลของน้ำมันหล่อลื่น GZQ
สวิทช์แรงดัน YCK-P5 / SG-A ที่แตกต่างกัน
การควบคุมความดันเทอร์มินัล YKQ-SB
ตัวบ่งชี้การไหลของจาระบี YZQ ซีรี่ส์หล่อลื่นน้ำมันจาระบี
ตัวบ่งชี้การไหลของน้ำมันหล่อลื่น YXQ