ออยคูลเลอร์ - อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนสำหรับอุปกรณ์หล่อลื่น

Oil cooler หรือ heat exchanger เป็นอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนชนิดหนึ่งที่ใช้ในการหล่อเย็นของเหลวเช่นน้ำมันหรืออากาศร้อนโดยปกติจะมีน้ำหรืออากาศเป็นสารหล่อเย็นเพื่อระบายความร้อน มีเครื่องทำความเย็นน้ำมันหลายชนิด (เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน) เช่นเครื่องทำความเย็นบนผนัง, เครื่องทำความเย็นแบบสเปรย์, เครื่องทำความเย็นแบบเสื้อและท่อ / เครื่องทำความเย็นท่อ ใช้กันอย่างแพร่หลายในอุปกรณ์หล่อลื่นหรืออุปกรณ์อื่น ๆ เช่นเตาความถี่กลางและอุปกรณ์ไฟฟ้าขนาดใหญ่อื่น ๆ ที่รองรับการป้องกันความเย็น