เครื่องอัดจาระบีสำหรับหล่อลื่นแบบ GSA, โช๊คอัพสำหรับอุปกรณ์หล่อลื่น

สินค้า: เครื่องวัดความดันโช๊คอัพ GSA สินค้าประโยชน์: 1 แม็กซ์ การดำเนินการ 10Mpa 2 ตัวชี้วัด BSPP หรือเธรดที่กำหนดเองสามารถใช้ได้ 3 ยืดอายุการใช้งานของเกจวัดแรงดัน, ประหยัดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา GSA Pressure Gauge Damper โช๊คอัพแนะนำ GSA แดมเปอร์อัดแรงดันจารบีหรือจารบีโช๊คแรงดันจาระบีเหมาะสำหรับ [ ... ]